Кластер видавничої діяльності та поліграфії

Що таке кластер?

Кластер - це галузеве, територіальне та добровільне об'єднання підприємницьких структур, які тісно співпрацюють із науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення конкурентноздатності власної продукції і сприяння економічному розвитку регіону.

Громадську спілку «Кластер видавничої діяльності та поліграфії» офіційно зареєстровано 15 вересня 2016 р. Його засновниками є 8 компаній, що спеціалізуються на випуску періодичних видань, виготовленні упаковки та етикетки, рекламної та сувенірної продукції, а також лідери видавничої справи у регіоні.

- промоція Львова як європейського центру книговидання та друкування через розвиток компаній видавничої галузі та поліграфії у місті та Львівській області
- налагодження співпраці між компаніями галузі для створення нових, стійких бізнес-можливостей та підвищення конкурентоспроможності

- підвищення якості профільної освіти завдяки співпраці з освітніми закладами та іншими організаціями
- мотивація студентів до професійної підготовки, як передумови подальшого кар’єрного зростання

- розвиток інноваційної діяльності за участю представників інших галузей для реалізації досліджень, наукових та бізнес-проектів
- зовнішні інвестиції у галузь в регіоні

bидавництво та поліграфія
  • 1
  • 2
  • 3

Плани та напрямки
розвитку кластера

All works

portfolio-item

Промоція

- спільне представлення учасників кластера на виставках
- сприяння налагодженню міжнародних зв’язків
- сприяння «видимості» міста на видавничій мапі світу
- популяризація професій видавничо-поліграфічної галузі
- сприяння розвитку інвестиційних проектів
portfolio-item

Кадри

- підвищення якості трудових ресурсів через співпрацю з Українською академією друкарства та іншими ВНЗ
- стипендії для талановитих студентів
- спільні наукові проекти
- проведення «Дня фірми» у профільних навчальних закладах
- проведення семінарів із сучасних технологій
portfolio-item

Кооперація між учасниками кластера

- підготовка до зміни кон’юнктури ринку
- реалізація спільних проектів (постачання, логістика, продаж)
- сприяння «видимості» міста на видавничій мапі світу
- спільні маркетингові дослідження ринків експорту
- посилення конкурентних переваг
(впровадження інноваційних організаційно-технологічних рішень)

Photography

portfolio-item

Кадри

- підвищення якості трудових ресурсів через співпрацю з Українською академією друкарства та іншими ВНЗ
- стипендії для талановитих студентів
- спільні наукові проекти
- проведення «Дня фірми» у профільних навчальних закладах
- проведення семінарів із сучасних технологій
Category: Photography